Tips

Wat Mag Je Bouwen In Je Tuin Zonder Vergunning: Handige Tips

Iedereen die wat extra ruimte in zijn tuin wil benutten denkt wel eens na over een bouwproject. Maar voordat je begint met het plannen van dat nieuwe schuurtje, overkapping of misschien zelfs een zwembad, is het belangrijk om te weten wat de regels zijn. Gelukkig zijn er bepaalde bouwwerken die je zonder vergunning mag plaatsen in je tuin, dankzij de zogenoemde ‘vergunningsvrije bouwwerken’. Dit betekent echter niet dat alles kan en mag; er zijn nog steeds richtlijnen waaraan je moet voldoen.

De regelgeving rondom vergunningsvrij bouwen is vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierin staat duidelijk omschreven welke constructies toegestaan zijn en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Zo mogen kleine bijgebouwen zoals een tuinhuisje of berging vaak zonder vergunning gebouwd worden, mits ze niet groter zijn dan 30 vierkante meter. Ook hoogtes spelen een rol; zo moet de nokhoogte onder bepaalde grenzen blijven.

Het is essentieel om goed geïnformeerd te werk te gaan wanneer je beslist iets in je tuin te bouwen. Ik raad altijd aan om eerst de lokale regels goed door te nemen of zelfs contact op te nemen met de gemeente voordat je start met bouwen. Op die manier kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan, zoals een verplichte afbraak omdat je toch niet aan alle eisen voldeed. Verdiep me dus grondig in jouw specifieke situatie en zorg ervoor dat mijn project soepel verloopt!

Wat is een vergunning nodig voor tuinbouwactiviteiten?

Het kan best verwarrend zijn om te bepalen wanneer je precies een vergunning nodig hebt voor bouwwerken in je tuin. In Nederland hebben we te maken met regels die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit en de lokale bestemmingsplannen. Over het algemeen geldt dat kleine bouwwerken zoals een schuurtje, hekwerk of pergola vaak vergunningsvrij gebouwd kunnen worden.

Er zijn wel duidelijke grenzen aan wat je zonder vergunning mag plaatsen:

 • De hoogte van het bouwwerk: Dit is meestal beperkt tot maximaal 3 meter.
 • De oppervlakte: Vaak mag dit niet meer dan 50% van de tuin beslaan en er geldt dikwijls een maximum van 30 vierkante meter.
 • De locatie binnen de perceelgrenzen: Bouwsels moeten vaak op een bepaalde afstand van de erfgrens staan.

Voor specifieke projecten zoals het plaatsen van zonnepanelen, dakkapellen of bijgebouwen kan het zijn dat er aanvullende eisen gesteld worden. Het is altijd slim om even bij jouw gemeente na te gaan wat de lokale eisen en mogelijkheden zijn.

Hierbij speelt ook mee dat sommige wijken of gebieden beschermd stadsgezicht hebben of onder monumentenzorg vallen. In zulke gevallen kun je ervan uitgaan dat je voor vrijwel elke verandering een vergunning moet aanvragen.

Dus hoewel je misschien geen vergunning nodig hebt voor die nieuwe tuinschuur, betekent dat nog niet dat alles zomaar mag. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent over de voorschriften voordat je begint met bouwen. Een gesprek met de gemeente kan veel onduidelijkheid wegnemen en helpt problemen in de toekomst te voorkomen.

Tuinhuizen en schuurtjes: wat zijn de regels?

Wanneer je graag een tuinhuis of schuurtje wilt plaatsen, is het belangrijk om te weten dat er regels aan verbonden zijn. Deze bepalingen kunnen per gemeente verschillen, maar over het algemeen geldt in Nederland dat voor bijgebouwen zoals tuinhuizen en schuurtjes vaak geen vergunning nodig is zolang ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Het bijgebouw mag niet hoger zijn dan 3 meter.
 • De oppervlakte moet minder dan 40 vierkante meter zijn.
 • Het moet achter het huis geplaatst worden, minimaal 1 meter van de openbare weg of groenstrook.

Voor sommige gebieden kunnen aanvullende regels gelden, vooral als je woning onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht. In die gevallen kan zelfs voor kleine bouwwerken een vergunning vereist zijn.

Bij twijfel is het altijd verstandig om contact op te nemen met jouw gemeente. Zij kunnen je specifieke informatie geven over de eisen waaraan jouw tuinhuis of schuurtje moet voldoen. Ook kun je op hun website vaak al veel nuttige informatie vinden.

Hier volgen nog enkele tips om ervoor te zorgen dat je bouwproject soepel verloopt:

 • Controleer of er kabels en leidingen lopen waar je wilt gaan bouwen.
 • Houd rekening met de maximale hoogte en oppervlakte.
 • Check ook even bij de buren; goede communicatie kan toekomstige problemen voorkomen.

Het plaatsen van een tuinhuisje of schuur zonder vergunning biedt veel vrijheid, maar vergeet niet dat naleving van de lokale regelgeving essentieel blijft. Door dit goed uit te zoeken voorkom je teleurstelling en eventuele boetes.

Mag je een zwembad plaatsen zonder vergunning?

Vraag je je af of het mogelijk is om in de Nederlandse zomers lekker af te koelen in je eigen zwembad zonder daarvoor een vergunning aan te vragen? Ik heb goed nieuws voor je! Voor het plaatsen van een klein zwembad in je tuin heb je meestal geen bouwvergunning nodig. Er zijn echter wel enkele regels waaraan je moet voldoen.

 • Het zwembad mag niet overkapt zijn en moet demontabel zijn.
 • De oppervlakte mag maximaal 30 vierkante meter bedragen.
 • Het zwembad moet achter het huis geplaatst worden, ten minste 1 meter van de erfafscheiding.

Houd er rekening mee dat deze regels kunnen variëren per gemeente. Soms zijn er strengere eisen, bijvoorbeeld in beschermde stadsgezichten of bij monumentale panden. Check dus altijd de lokale voorschriften via het omgevingsloket of neem contact op met jouw gemeente.

Als we praten over permanente zwembaden wordt het verhaal anders. Hierbij komt vaak wel wat papierwerk kijken omdat ze gezien worden als bouwwerken die niet zonder meer geplaatst mogen worden. Denk aan ingegraven zwembaden: hiervoor dien je meestal wél een vergunning aan te vragen.

Wat betreft tijdelijke opzetzwembaden die alleen in de zomermaanden gebruikt worden en geen invloed hebben op de ruimtelijke uitstraling, is de kans groot dat jij zonder zorgen kunt genieten van een frisse duik. Toch blijft mijn advies: informeer vooraf goed bij jouw gemeente om eventuele verrassingen te voorkomen.

Bedenk ook dat sommige buren misschien niet zo enthousiast zijn over jouw plannen voor waterpret. Een goed gesprek kan veel onrust voorkomen en wie weet nodig jij hen uit voor de eerste poolparty!

Met deze informatie kun jij hopelijk snel beginnen met plannen maken voor die verkoelende toevoeging aan jouw tuin! Vergeet niet dat veiligheid ook belangrijk is; denk aan hekjes rondom het bad als er kleine kinderen in de buurt zijn. Zo wordt jouw thuisoase niet alleen leuk maar ook veilig voor iedereen.

Zijn er beperkingen voor het plaatsen van een veranda?

Als je overweegt een veranda in je tuin te plaatsen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving. Je mag niet zomaar elke veranda bouwen zonder vergunning. Er zijn verschillende factoren die bepalen of je wel of geen bouwvergunning nodig hebt.

Ten eerste hangt het af van de grootte van de veranda. Er geldt een maximaal oppervlak en hoogte waarbinnen je zonder vergunning mag bouwen. Deze maten kunnen variëren per gemeente, maar over het algemeen ligt de grens voor vergunningsvrij bouwen rond de 20 vierkante meter en mag de hoogte meestal niet meer dan 3 meter bedragen.

Daarnaast moet je rekening houden met de locatie van jouw veranda:

 • Moet minstens 1 meter van de perceelgrens staan tenzij aan een openbare weg of water.
 • Mag niet vóór het voorgevelrooilijn gebouwd worden.
 • De veranda moet achter het huis geplaatst worden als bijbehorende bouwwerk.

Bovendien speelt ook het bestemmingsplan een rol. In sommige gevallen kan hierin specifiek staan dat bepaalde constructies niet toegestaan zijn, zelfs als ze binnen bovengenoemde maten vallen.

Het materiaalgebruik en uiterlijk kunnen eveneens onderworpen zijn aan regels om ervoor te zorgen dat jouw veranda past binnen het straatbeeld en karakter van jouw wijk.

Vergeet niet dat naast deze richtlijnen, burenrecht ook een factor kan zijn. Het is slim om goed contact met je buren te onderhouden als je plannen maakt voor iets nieuws in je tuin. Dit kan veel problemen voorkomen.

Kortom, check altijd bij jouw gemeente wat precies de eisen en beperkingen zijn voordat je begint met bouwen. Door deze stappen te volgen weet ik zeker dat jij op weg bent naar een mooie, reglementaire toevoeging aan jouw tuin!

Welke regels gelden er voor het bouwen van een tuinafscheiding?

Bij het plaatsen van een schutting of haag als tuinafscheiding komen enkele regels om de hoek kijken. Het is goed om hier op de hoogte van te zijn voordat je aan de slag gaat. Zo voorkom je problemen met buren of de gemeente.

Eerst en vooral mag een tuinafscheiding in de achtertuin maximaal 2 meter hoog zijn. Voor zij- en voortuinen ligt deze grens vaak lager, meestal rond de 1 meter. De exacte vereisten kunnen per gemeente verschillen dus het is wijsheid om dit eerst na te gaan.

 • Voor erfafscheidingen direct op de erfgrens heb je soms toestemming van je buren nodig.
 • Hagen of struiken planten gaat gepaard met minder strikte regels dan bouwwerken zoals muren of schuttingen.
 • Materialen die gebruikt worden voor een afscheiding moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidsnormen.

Als we specifieker kijken naar bijvoorbeeld heggen, dan geldt dat deze niet zonder meer overal geplaatst mogen worden:

 • Er moet rekening gehouden worden met ondergrondse kabels en leidingen.
 • Beplanting mag niet zorgen voor overlast bij buren door bijvoorbeeld wortelgroei.

Ook zijn er specifieke situaties waarbij afwijkende regels kunnen gelden:

 • In beschermde stadsgezichten of bij monumentale panden kunnen andere eisen gesteld worden aan het uiterlijk en materiaalgebruik.
 • Bij nieuwbouwprojecten kan via bestemmingsplannen al vastgelegd zijn wat wel en niet mag qua erfafscheiding.

Het is dus belangrijk dat je altijd even contact opneemt met jouw lokale gemeente om verrassingen te vermijden. Zij kunnen jou informeren over alle ins en outs betreffende jouw specifieke situatie. Bovendien kan goede communicatie met je buren veel gedoe voorkomen; samen komen jullie er vaak wel uit wat betreft type en hoogte van de tuinafscheiding.

Conclusie

Mijn onderzoek naar wat je in je tuin mag bouwen zonder vergunning heeft interessante inzichten opgeleverd. Het is duidelijk dat er bepaalde regels en richtlijnen bestaan die het bouwproces vereenvoudigen voor kleine projecten.

 • Voor de meeste bijgebouwen, zoals schuurtjes en overkappingen, heb je geen vergunning nodig zolang ze voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • Hoogte, oppervlakte en locatie zijn cruciale factoren die bepalen of een vergunning vereist is of niet.
 • Per gemeente kunnen de regels verschillen dus het is altijd slim om dit lokaal te verifiëren.

Hier volgt een tabel met algemene richtlijnen:

Bouwwerk Max. hoogte Max. oppervlakte
Schuur 3 meter 30 m²
Overkapping 30 m²
Aanbouw woning 4 meter diep

Het blijft belangrijk om bij twijfel contact op te nemen met jouw gemeente of een deskundige te raadplegen. Zo voorkom je mogelijke problemen achteraf.

Ook moet men rekening houden met burenrecht en andere wettelijke beperkingen. Privacy van buren en erfafscheiding zijn aspecten waarover goed nagedacht moet worden.

Alles overwegend biedt de regelgeving rondom vergunningsvrij bouwen kansen voor huiseigenaren om hun eigendom te verbeteren zonder veel bureaucratische hindernissen. Ik adviseer echter wel om altijd goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving omtrent dit onderwerp want deze kunnen veranderen.

Tot slot hoop ik dat mijn artikel nuttig was bij het plannen van jouw tuinproject. Met de juiste informatie kun je zorgeloos genieten van een nieuwe toevoeging aan jouw leefomgeving!