Tuinen

Maximale Schuurafmetingen: Hoe Groot Mag Jouw Tuinschuur Zijn?

Ben je van plan om je tuin te verrijken met een schuur? Dan vraag je je vast af: “Hoe groot mag mijn schuur eigenlijk zijn?” Het is een belangrijke vraag, want de regels hieromtrent kunnen nogal eens verschillen. Gelukkig heb ik het voor je uitgezocht.

In Nederland zijn er specifieke richtlijnen die bepalen hoe groot je schuur mag zijn zonder dat je een vergunning nodig hebt. Deze regels hangen af van zaken als de grootte van je tuin en de ligging van je perceel. Laten we samen ontdekken wat wel en niet mag, zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan.

Wat zijn de regels voor de grootte van een schuur in de tuin?

In Nederland is het zo dat voor het bouwen van een schuur bepaalde bouwregels gevolgd moeten worden. Deze regels zijn vastgelegd in de lokale bouwverordeningen en het Bouwbesluit. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het belangrijk dat je weet hoe groot jouw schuur mag zijn zonder dat je een vergunning nodig hebt.

Voor de bouw van een schuur zonder vergunning gelden in het algemeen de volgende basisrichtlijnen:

 • Maximale hoogte: De schuur mag niet hoger zijn dan 3 meter.
 • Inhoud: De inhoud van de schuur mag niet meer dan 10 kubieke meter bedragen.
 • Oppervlakte: Als algemene regel geldt dat de schuur een oppervlakte mag hebben van maximaal 25 vierkante meter.

Het is ook van belang om de afstand tot de perceelgrens in acht te nemen. De schuur dient minimaal 1 meter van de erfgrens af te staan. Let hierbij goed op, want in sommige gevallen kan het zijn dat er een grotere afstand vereist is. Dit is afhankelijk van de lokale regelgeving en hierbij kan jouw gemeente je gedetailleerde informatie verschaffen.

Bij de regels komt ook kijken dat er restricties zijn op het gebied van bebouwde oppervlakte ten opzichte van jouw tuin. Als stelregel mag de bebouwde oppervlakte inclusief de schuur niet meer bedragen dan 50% van de totale tuinoppervlakte. Dit percentage kan variëren afhankelijk van de bestemmingsplannen van jouw woonomgeving.

Mocht jouw schuurontwerp de bovenstaande specificaties overschrijden, dan zal een vergunning waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente is in zo’n geval een vereiste stap. Weet dat deze vergunningen kosten met zich meebrengen en dat er een beoordeling van jouw bouwplan plaatsvindt waarbij gekeken wordt naar aspecten zoals:

 • De impact op de omgeving
 • De architectonische uitstraling
 • De veiligheid en het gebruik van de schuur

Vergeet niet dat je altijd de meest actuele informatie kunt opvragen bij jouw gemeente. Zij zijn op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving en kunnen je adviseren over jouw specifieke situatie.

Het is mijn doel om je uit te rusten met de kennis die het mogelijk maakt om een schuur te bouwen die voldoet aan de Nederlandse regelgeving. Door je aan deze spelregels te houden, verzeker je jezelf van een soepel bouwproces zonder juridische problemen.

Richtlijnen voor schuurgroottes zonder vergunning in Nederland

Als je van plan bent een schuur te bouwen, is het essentieel om de geldende regelgeving goed te begrijpen. In Nederland wordt het bouwen van schuurtjes gereguleerd door het Bouwbesluit en de lokale bestemmingsplannen. Deze regels bepalen wanneer je zonder vergunning mag bouwen.

Voor schuren die vergunningsvrij gebouwd mogen worden, gelden meerdere voorwaarden. De meest voorkomende zijn:

 • De schuur mag niet hoger zijn dan 3 meter.
 • Het oppervlak mag niet groter zijn dan 25 vierkante meter.
 • De schuur moet achter het huis worden geplaatst, op minimaal 1 meter van de openbare weg of groenstrook.

De positie ten opzichte van de perceelgrens is ook van belang. Schuurtjes moeten minimaal 1 meter vanaf de perceelgrens van de buren geplaatst worden als ze hoger zijn dan 2 meter. Voor lagere bouwwerken geldt een minimale afstand van slechts 50 centimeter.

Afmetingen Schuur Maximale Hoogte Afstand tot de Perceelgrens Oppervlakte
Hoger dan 2 meter 3 meter 1 meter 25 m²
Lager dan 2 meter 3 meter 0.5 meter 25 m²

Belangrijk om te onthouden is dat de totale oppervlakte van bijgebouwen in je tuin niet meer dan de helft van de tuin mag beslaan, met een absoluut maximum van 50 m². Deze regel garandeert dat er voldoende open ruimte in je tuin overblijft.

Het is altijd aan te raden om voor de start van de bouw contact op te nemen met je lokale gemeente. Zij kunnen de meest actuele en specifieke richtlijnen bieden. Bovendien kunnen bestemmingsplannen per gemeente verschillen en wat in de ene gemeente vergunningsvrij is, kan in een andere gemeente anders geregeld zijn. Door dit vooraf grondig uit te zoeken, voorkom je teleurstellingen en eventuele boetes.

Het naleven van deze regels zorgt ervoor dat je gerust kan starten met de bouw van je schuur. Daarnaast waarborgt het de kwaliteit en veiligheid van je nieuwe bouwwerk.

Invloed van de grootte van je tuin op de toegestane schuurafmetingen

Als je een schuur in je tuin wilt plaatsen, zul je merken dat de grootte van je tuin direct de schuurgrootte beïnvloedt die je zonder vergunning mag bouwen. Hoe groter de tuin, hoe ruimer de mogelijkheden, maar de regelgeving heeft ook hier zijn restricties. Het is essentieel om de verhouding tussen de bebouwde oppervlakte en de overige tuinruimte nauwlettend in de gaten te houden.

Regels Gebaseerd op Tuinoppervlakte

In het algemeen geldt dat je bij een grotere tuin meer vrijheid hebt in de keuze voor de grootte van je schuur. Er gelden echter specifieke bebouwingspercentages die aangeven welk deel van je tuin bebouwd mag worden. Hieronder vind je een overzicht van de standaard richtlijnen:

Tuinoppervlakte (m²) Maximum bebouwingspercentage
Tot 100 50%
100-300 30%
300-600 20%
600+ 10%

Deze percentages zijn afgestemd op het zorgen voor een balans tussen bebouwde en onbebouwde ruimte, zodat er voldoende open tuin overblijft.

Omgevingsvergunning en Regelgeving

Wanneer je plannen hebt die de standaard bebouwingspercentages overschrijden, is het noodzakelijk een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit houdt in dat je jouw bouwplan moet voorleggen aan de gemeente. Denk eraan dat de regels per gemeente licht kunnen verschillen, dus raadpleeg altijd je lokale zonewet of bestemmingsplan.

Grootte tuin en Invloed op Ontwerp

De grootte van je tuin kan eveneens van invloed zijn op het ontwerp van je schuur. Bij een kleinere tuin zul je creatiever moeten zijn om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Denk aan een schuur met meerdere functies of ingebouwde opbergoplossingen. Bij grotere tuinen kun je nadenken over schuren die niet alleen functioneel zijn maar ook esthetisch een toevoeging vormen. Duurzaamheid en functionaliteit blijven echter de kernwoorden, ongeacht de afmetingen van je tuin.

Hoe beïnvloedt de ligging van je perceel de maximale schuurgrootte?

Wanneer ik een schuur in mijn tuin wil plaatsen, moet ik rekening houden met de ligging van mijn perceel. De maximale grootte van de schuur kan namelijk beïnvloed worden door waar het perceel zich bevindt binnen de gemeente. Zo zijn er specifieke regels voor bebouwing in stedelijke gebieden vergeleken met landelijke gebieden.

In een stedelijke omgeving worden de ruimtelijke regels vaak strikter gehanteerd, wat impact kan hebben op de toegestane afmetingen van een schuur. De afstand tot de buren is hier bijvoorbeeld een belangrijk aspect. Ik moet dus goed controleren welke bouwregels er gelden voor mijn specifieke locatie.

Niet alleen de nabijheid van andere gebouwen speelt een rol, maar ook de aanwezigheid van beschermd stadsgezicht of natuur. Als mijn perceel grenst aan een beschermd natuurgebied of een historische site, kunnen er beperkingen worden gesteld aan de grootte of zelfs de hoogte van de schuur, om het uitzicht en de omgeving niet te verstoren.

Daarnaast hebben hoekpercelen soms meer flexibiliteit qua positionering en grootte van bijgebouwen, omdat deze vaak maar aan één kant direct aan een buur grenzen. Dit kan betekenen dat ik op een hoekperceel een grotere schuur kan bouwen dan wanneer mijn perceel midden in een rij ligt.

Het is dus van essentieel belang dat ik informatie opvraag bij mijn gemeente over de specifieke bepalingen. Ik moet ook letten op de bestemmingsplannen, die kunnen aangeven welke ontwikkelingen zijn toegestaan op mijn grond en in mijn buurt. Hierdoor kan ik een schuur ontwerpen die niet alleen binnen de regelgeving past maar ook aansluit bij de omgevingskenmerken.

Door al deze factoren op te nemen in mijn bouwplannen, zorg ik ervoor dat de schuur voldoet aan de plaatselijke voorschriften en verhoog ik de kans dat mijn bouwplannen soepel verlopen. Het zorgvuldig overwegen van de positie van mijn schuur draagt bij aan een harmonieuze integratie in het landschap en voorkomt dat ik later ongewenste verrassingen tegenkom tijdens het bouwproces.

Wat te doen als je schuur groter is dan de toegestane afmetingen?

Als je ontdekt dat je schuur groter is dan toegestaan, dan is het eerste wat ik doe direct actie ondernemen. Dit voorkomt latere complicaties zoals boetes of zelfs het moeten afbreken van de schuur. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de opties die beschikbaar zijn om te voldoen aan de regelgeving.

Een voor de hand liggende stap is contact opnemen met de gemeente om de situatie te bespreken. Ik informeer naar de mogelijkheid voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze vergunning kan soms achteraf nog aangevraagd worden, maar het is belangrijk te beseffen dat dit geen gegarandeerde oplossing is. De aanvraagprocedure omvat vaak het indienen van diverse documenten zoals bouwtekeningen en situatieschetsen.

Mocht het niet mogelijk zijn om een vergunning te verkrijgen, dan zijn er enkele stappen die ik kan overwegen. Allereerst de mogelijkheid om de schuur aan te passen zodat deze wel aan de voorschriften voldoet. Dit kan inhouden dat ik moet slopen of verbouwen. Hierbij kijk ik kritisch naar factoren zoals:

 • De hoogte van de schuur
 • Het totale oppervlak van de schuur

Als een aanpassing te ingrijpend of te kostbaar is, kan ik ervoor kiezen om gebruik te maken van juridisch advies. Er zijn wetten en jurisprudentie die soms ruimte bieden voor uitzonderingen. Een juridisch adviseur kan inzicht geven in de haalbaarheid van deze opties.

Een andere, soms over het hoofd geziene optie, is het onderzoeken van mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan. Soms biedt het bestemmingsplan meer ruimte dan aanvankelijk gedacht en kan ik misschien zonder aanpassingen of een extra vergunning uitkomen.

Door proactief te zijn en de juiste stappen te ondernemen, kan ik mogelijke problemen met een te grote schuur in mijn tuin effectief aanpakken. Het is essentieel om altijd up-to-date te blijven over de regelgeving en open te staan voor het zoeken van oplossingen.

Conclusie

Het bouwen van een schuur in je tuin is een project waarbij je rekening moet houden met verschillende regels en richtlijnen. Ik heb je door de belangrijkste punten geleid: van de maximale hoogte en oppervlakte zonder vergunning tot de invloed van de tuinomvang en de ligging van je perceel. Het is duidelijk dat een goede voorbereiding en het inwinnen van informatie bij je gemeente essentieel zijn. Zorg ervoor dat je altijd binnen de grenzen van het toelaatbare blijft om onaangename verrassingen te vermijden. Door de regels te respecteren, kun je met een gerust hart aan de slag en een schuur bouwen die niet alleen praktisch is, maar ook een aanwinst voor je tuin. En mocht je schuur toch groter uitvallen, weet dan dat er opties zijn om dit op te lossen. Blijf geïnformeerd, wees creatief binnen de kaders en geniet van het eindresultaat.