Tuinen

Maximale Hoogte Schuur: Regels voor Jouw Tuin

Ben je van plan om een schuur in je tuin te bouwen? Dan vraag je je vast af: “Hoe hoog mag mijn schuur eigenlijk zijn?” Het is een belangrijke vraag, want niemand wil problemen met de gemeente of de buren.

Gelukkig ben ik hier om je door de regels en voorschriften te loodsen. In Nederland zijn er specifieke richtlijnen voor de maximale hoogte van tuinconstructies. Laten we samen ontdekken hoe je jouw schuur kunt realiseren zonder de wet te overtreden.

Wat zijn de regels voor de maximale hoogte van een schuur in de tuin?

Bij het bouwen van een schuur in mijn tuin moet ik rekening houden met de lokale bouwverordeningen. Deze regels zijn er om te zorgen dat alle bouwwerken binnen bepaalde normen blijven en geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Bouwverordeningen kunnen verschillen per gemeente, dus het is essentieel dat ik me goed informeer voordat ik met de bouw begin.

In Nederland geldt over het algemeen dat voor het bouwen van een schuur geen bouwvergunning nodig is als deze niet hoger is dan 3 meter. Echter, hier zijn uitzonderingen op. Zo moet de schuur voldoen aan de ‘achtererfgrens’, wat betekent dat deze minimaal 1 meter van de erfgrens af moet staan als deze hoger is dan 2 meter.

In sommige gevallen kunnen er ook specifieke eisen zijn voor het daktype van de schuur. Platdakconstructies mogen vaak iets hoger zijn dan schuren met een schuin dak. Dit komt door de manier waarop de hoogte gemeten wordt; bij platte daken wordt de absolute hoogte gemeten, terwijl bij schuine daken de nokhoogte bepalend is.

Daktype Maximale Hoogte
Plat dak 3 meter
Schuin dak 3 meter (nokhoogte)

Voordat ik aan de slag ga met bouwen, controleer ik altijd de plaatselijke bestemmingsplannen om onaangename verrassingen te voorkomen. Deze bestemmingsplannen bevatten immers gedetailleerde informatie over wat wel en niet mag binnen een specifieke zone. Het is ook verstandig om te informeren bij de buren, want ondanks dat ik me aan de regels houd, kan het bouwen van een schuur als storend worden ervaren.

Om er zeker van te zijn dat mijn schuur aan alle eisen voldoet, kan ik het beste contact opnemen met mijn gemeente. Zij kunnen mij voorzien van specifieke informatie en eventuele afwijkende regelgeving die van toepassing is. Door deze stappen te volgen zorg ik ervoor dat mijn schuur legaal en zonder problemen gebouwd kan worden.

Welke factoren beïnvloeden de maximale hoogte van een schuur?

Wanneer ik mijn tuin wil verrijken met een schuur, zijn er verschillende belangrijke elementen die ik in overweging moet nemen om de maximale hoogte ervan te bepalen. Lokale bouwvoorschriften spelen een cruciale rol; deze kunnen variëren per gemeente en zijn vaak terug te vinden in het bestemmingsplan.

Een andere bepalende factor is de bestemming van het gebouw. Een schuur die gebruikt wordt als opslag heeft vaak een andere maximale hoogte dan een schuur die als atelier of hobbyruimte dient. Het gebruik kan ook invloed hebben op de benodigde vergunningen.

Omgevingsfactoren zoals de afstand tot de erfgrens en de hoogte van omliggende gebouwen kunnen ook de maximale hoogte beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld zo dat een schuur in een stedelijke omgeving vaak aan strengere hoogtebeperkingen onderworpen is dan in een landelijk gebied, waar meer ruimte is en de schuur minder impact heeft op het straatbeeld of de privacy van de buren.

Daarbij komt dat de materialen en het ontwerp van de schuur invloed kunnen hebben op wat toelaatbaar is. De keuze voor een plat of schuin dak speelt hierin een sleutelrol. Schuren met een schuin dak kunnen vanwege hun ontwerp bijvoorbeeld een andere maximale hoogte hebben om binnen de esthetische normen van de gemeente te passen.

Samenvattend, het is mijn verantwoordelijkheid om me te verdiepen in:

 • Het raadplegen van lokale wet- en regelgeving
 • De beoogde functie van de schuur
 • De afstand tot de erfgrens en naburige constructies
 • De keuze van materialen en het ontwerp van de schuur

Dit alles beïnvloedt in belangrijke mate hoe hoog mijn schuur mag zijn. Door me goed te laten informeren en te kiezen voor een ontwerp dat past binnen de kaders, waarborg ik dat mijn schuur niet alleen praktisch is maar ook voldoet aan alle vereisten.

De rol van het bestemmingsplan bij het bepalen van de hoogte van een schuur

Bij het plannen van een nieuwe schuur in mijn tuin, kijk ik altijd eerst naar het bestemmingsplan van mijn gemeente. Dit plan is cruciaal want het bepaalt hoe hoog mijn schuur mag zijn. Bestemmingsplannen zijn opgesteld door de gemeente en omvatten regels over wat er met de grond mag gebeuren. Inclusief welke soort bouwwerken toegestaan zijn en de maximale hoogte ervan.

Om na te gaan wat in mijn situatie de speelruimte is, raadpleeg ik het digitale bestemmingsplan online. Hierin vind ik gedetailleerde informatie over de specifieke voorschriften die voor mijn grond gelden. Het is belangrijk om te weten dat bestemmingsplannen verschillen per locatie. Wat in mijn gemeente is toegestaan, kan in een andere gemeente anders zijn.

De hoogte die het bestemmingsplan voorschrijft is vaak gebaseerd op een aantal factoren:

 • De algehele ruimtelijke visie van de gemeente
 • De invloed op zonlichttoetreding voor omliggende percelen
 • De harmonie met de omgeving en bestaande bouwwerken

Ook gebiedsspecifieke bepalingen, zoals een landelijk gebied of een woongebied, kunnen invloed hebben op de maximaal toegestane hoogte. Het is daarom essentieel dat ik deze richtlijnen controleer voordat ik begin met het ontwerp van mijn schuur.

Verder kan het nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen als ik van het bestemmingsplan wil afwijken. Het proces van zo’n aanvraag neemt vaak tijd in beslag en vereist gedetailleerde tekeningen en plannen. Zelfs als mijn schuur binnen de kaders van het bestemmingsplan past, check ik altijd of er aanvullende vergunningen nodig zijn.

Het bestemmingsplan is een statisch document dat echter niet vaak wijzigt. Toch houd ik de lokale ontwikkelingen in de gaten. Nieuwe wijzigingsplannen kunnen immers invloed hebben op de toegestane hoogte van bijgebouwen zoals mijn schuur. Door proactief te zijn en goed geïnformeerd blijf ik slimmer bouwen en voorkom ik verrassingen tijdens het bouwproces.

Zijn er uitzonderingen op de maximale hoogte van een schuur?

Bij het plannen van een schuur in de tuin vraag ik me natuurlijk af of er situaties zijn die toestaan van de standaard bouwvoorschriften af te wijken. Het antwoord is ja, er zijn uitzonderingen maar die zijn gebonden aan strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld, in sommige gevallen mag de schuur hoger zijn als het geen belemmering vormt voor de omgeving of wanneer er sprake is van een historisch of architectonisch belangrijk gebouw.

Om te bepalen of mijn schuurproject voor een uitzondering in aanmerking komt is het essentieel om eerst met de gemeente te overleggen. Gemeentelijke beleidsstukken kunnen aanwijzingen geven over hoe flexibel de regels zijn. Ook kan een goed onderbouwde motivatie waarom de standaard maximale hoogte niet toereikend is bijdragen aan de kans op een positief besluit.

Een andere uitzondering is mogelijk als het gaat om een tijdelijke constructie. Voor tijdelijke bouwwerken die na een bepaalde tijd weer verdwijnen kunnen soms andere regels gelden. Let wel, hier gelden vaak aparte voorwaarden voor en het is niet gegarandeerd dat voor elke tijdelijke schuur een uitzondering gemaakt wordt.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning biedt nog een route voor het verkrijgen van toestemming om de maximale hoogte te overschrijden. In de aanvraag moet ik duidelijk maken waarom de schuur hoger moet zijn en hoe dit binnen de visie van de gemeente op het lokale landschap past. Met een omgevingsvergunning kan er meer mogelijk zijn dan ik in eerste instantie denk.

Het is ook mogelijk dat voor bepaalde type schuren, zoals agrarische gebouwen, andere hoogtes gelden. In het buitengebied kunnen de regels verschillen van die in een stedelijke omgeving vanwege het andere karakter en gebruik van de gebouwen.

In mijn speurtocht naar informatie raadpleeg ik altijd het digitale bestemmingsplan voor de laatste details en om zeker te zijn dat ik geen mogelijkheden over het hoofd zie. Het blijft hoe dan ook belangrijk om goed te weten wat kan en wat niet, en daarvoor moet ik altijd bij de bronnen zelf zijn.

Tips om je schuur in overeenstemming te brengen met de hoogteregels

Als ik plan om een schuur te bouwen in mijn tuin, zorg ik ervoor dat ik de hoogteregels volledig begrijp en naleef. Hier deel ik enkele handige tips om ervoor te zorgen dat mijn schuur voldoet aan de voorschriften:

 • Begrijp het Bestemmingsplan: Voordat ik ook maar iets doe, raadpleeg ik het digitale bestemmingsplan van mijn gemeente. Dit verschaft me essentiële informatie over de toegestane hoogte van schuren in mijn omgeving.
 • Doe een Vooroverleg met de Gemeente: Ik benadruk het belang van een vooroverleg met de lokale autoriteiten. Dit kan veel onduidelijkheid wegnemen en zorgen voor een soepelere vergunningsaanvraag.
 • Toets je Ontwerp: Mijn schuurontwerp moet niet alleen praktisch zijn, maar ook in overeenstemming met de hoogteregels. Ik raadpleeg daarom een deskundige om zeker te weten dat mijn ontwerp voldoet aan de eisen.
 • Ga voor Maatwerk: Als mijn schuur niet binnen de standaardregels valt, zoek ik naar maatwerkopties. Dit houdt in: aanpassingen in het ontwerp, of waar nodig, het aanvragen van een afwijkende vergunning.
 • Dien een Omgevingsvergunning in: Wanneer mijn schuur hoger moet zijn dan toegestaan, is het aanvragen van een omgevingsvergunning een noodzakelijke stap. Ik zorg voor een goed onderbouwde motivatie om de kans op goedkeuring te verhogen.

Door deze stappen te volgen, verminder ik de kans op problemen met mijn schuurproject. Het naleven van de hoogteregels is niet alleen wettelijk verplicht maar zorgt ook voor een harmonieuze uitstraling van mijn tuin en omgang met mijn buren.

Om ervoor te zorgen dat de bouw van mijn schuur zo soepel mogelijk verloopt, blijf ik continu in contact met de betrokken partijen en volg ik de richtlijnen nauwgezet op. Op die manier kan ik genieten van een nieuwe schuur die aan alle verwachtingen voldoet.

Conclusion

Ik hoop dat je nu een helder beeld hebt van hoe je de hoogte van je schuur binnen de wettelijke grenzen kunt houden. Het is essentieel om het bestemmingsplan goed te bestuderen en bij twijfel altijd de dialoog aan te gaan met je gemeente. Zo voorkom je problemen en zorg je dat je schuurproject soepel verloopt. Onthoud dat een omgevingsvergunning je kan helpen als je plannen hebt die niet helemaal binnen de standaardregels passen. Met de juiste voorbereiding en kennis aan je zijde staat niets je in de weg om de ideale schuur voor je tuin te realiseren.