Planten / Tips / Tuinen

Kauwen: Hoe Beheers Ik Overmatig Kaugedrag?

Kauwen zijn veel meer dan alleen maar vogels die in de lucht zweven of op het veld pikken. Ze zijn slim, sociaal en zitten vol verrassingen. Als je naar buiten kijkt is de kans groot dat je ze ziet; met hun glanzende zwarte verenkleed en scherpe oogjes lijken ze altijd bezig te zijn met iets belangrijks.

Het leven van een kauw is fascinerend en ik ben hier om je mee te nemen op een ontdekkingstocht door hun wereld. Deze vogels staan bekend om hun vermogen om gereedschappen te gebruiken, complexe sociale structuren te vormen en zelfs gezichten te herkennen. Mijn interesse in de intelligentie van kauwen werd gewekt toen ik las over hun indrukwekkende probleemoplossende vaardigheden.

Als stadsvogel heeft de kauw zich uitstekend aangepast aan menselijke omgevingen waardoor we ze vaak tegenkomen rondom gebouwen en parken. Hun aanpassingsvermogen toont hoe veerkrachtig deze vogels zijn, iets wat me telkens weer verbaast als ik onderzoek doe naar hun gedragingen en leefwijzen.

Wat zijn kauwen?

Kauwen behoren tot de familie van de kraaiachtigen, wetenschappelijk bekend als Corvidae. Deze vogelsoort is te herkennen aan hun overwegend zwarte verenkleed met vaak een grijze nek en schouders. Hun ogen hebben een opvallende witte iris die direct je aandacht trekt. Kauwen zijn slimme en sociale dieren die vaak in groepen leven.

 • Kenmerken:
  • Zwart verenkleed met grijze accenten
  • Witte iris
  • Sociaal en intelligent

De grootte van een kauw ligt meestal tussen de 32 en 39 centimeter, waardoor ze iets kleiner zijn dan andere leden van hun familie zoals de raaf of de roek. Ze hebben een spanwijdte die kan variëren van ongeveer 64 tot 73 centimeter.

Kenmerk Gemiddelde
Lichaamslengte 32-39 cm
Spanwijdte 64-73 cm

Ze worden vaak gezien terwijl ze voedsel zoeken op grasvelden, in steden of dorpen en niet zelden scharrelen ze rond afvalbakken. Hun dieet is omnivoor; het bestaat uit insecten, zaden, fruit maar ook afval dat mensen achterlaten.

Eén bijzonder kenmerk van kauwen is hun vermogen om gereedschappen te gebruiken om bij voedsel te komen, wat wederom wijst op hun intelligentie. Verder staan ze erom bekend dat ze glimmende objecten verzamelen wat soms leidt tot grappige anekdotes.

In Nederland zijn kauwen vrij algemeen en het hele jaar door te zien. Ze broeden graag in schoorstenen, boomholtes of nestkastjes waarbij beide ouders betrokken zijn bij het grootbrengen van de jongen. Hun geluid is kenmerkend; een scherp “kaach kaach” geluid dat je al snel leert herkennen als je regelmatig buiten bent.

 • Habitat:
  • Stedelijke gebieden
  • Platteland
 • Dieet:
  • Omnivoor

Door hun aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingen kunnen kauwen goed overleven in diverse habitats wat hen een succesvolle soort maakt binnen Europa.

Fysieke kenmerken van kauwen

Kauwen zijn direct herkenbaar aan hun zwarte verenkleed met een metaalachtige glans. Hun ogen springen eruit door de lichte, bijna witte iris die vooral volwassen vogels hebben. Het geeft ze een doordringende blik. Deze vogels zijn ongeveer 34 tot 39 centimeter lang waardoor ze iets kleiner zijn dan kraaien.

 • Gemiddelde lengte: 34 – 39 cm
 • Vleugelspanwijdte: 64 – 73 cm
 • Gewicht: 220 – 270 gram

De stevige snavel is grijszwart en relatief kort maar krachtig, ideaal om noten en zaden mee te kraken. Onmiskenbaar is ook hun luide ‘kauw-kauw’ roep die vaak in groepen gehoord kan worden.

 • Snavelkleur: Grijszwart
 • Roep: Kenmerkend ‘kauw-kauw’

Jonge kauwen missen de opvallende lichte ogen en hebben een meer doffe verenpracht zonder de metalige sheen die zo karakteristiek is voor volwassen exemplaren. Een ander onderscheidend kenmerk van deze soort is het gedrag tijdens het vliegen; kauwen vliegen meestal in paren of kleine groepjes, vaak synchroon manoeuvrerend wat een indrukwekkend schouwspel oplevert.

Hun poten zijn vrij sterk en aangepast om te kunnen wandelen en huppen op de grond waar ze veel tijd doorbrengen op zoek naar voedsel. Kijk maar eens naar hoe behendig ze over straatstenen bewegen terwijl ze allerlei eetbaars tussen de kieren uit peuteren!

In het broedseizoen wordt het nog duidelijker hoe slim deze vogels zijn; met takjes, wol en zelfs draad construeren ze ingenieuze nesten in schoorstenen of boomholtes. De inventiviteit van kauwen komt ook naar voren in hun sociale structuur; ze hebben complexe communicatiepatronen en hechte banden binnen hun gemeenschap.

 • Broedgedrag: Gebruik van diverse materialieën voor nestbouw
 • Sociaal gedrag: Complex, sterk gemeenschapsgevoel

Al met al wordt aan iemands observatievaardigheden flink getrokken als men probeert al deze fysieke kenmerken bij levende wilde kauwen te spotten!

Leefgebied en verspreiding van kauwen

Kauwen zijn opvallende vogels die zich thuis voelen in uiteenlopende habitats. Ze houden van open landschappen met oude bomen, maar je treft ze ook vaak aan in stedelijke gebieden. Parken, kerktorens en ruïnes zijn favoriete plekken voor deze slimme vogels om te nestelen. Wat velen niet weten is dat kauwen behoorlijk flexibel zijn als het gaat om hun leefomgeving.

 • Kauwen geven de voorkeur aan gebieden waar ze gemakkelijk toegang hebben tot voedsel.
 • Deze vogels worden vaak gezien terwijl ze over akkers lopen op zoek naar insecten of zaden.
 • In de stad passen ze zich moeiteloos aan door menselijke restjes te eten.

Wat betreft de verspreiding kunnen we stellen dat kauwen wijdverspreid zijn over Europa en delen van Azië. Het interessante hieraan is dat deze dieren geen lange afstandstrekkers zijn; ze blijven meestal in dezelfde regio het hele jaar door.

Land Populatiegrootte
Nederland 800,000 – 1 miljoen
Verenigd Koninkrijk Meer dan 1 miljoen

Binnen deze gebieden vormt zich een fascinerend sociaal systeem. Kauwen leven namelijk niet alleen tijdens het broedseizoen in kolonies; ook buiten deze periode trekken ze gezamenlijk op. Dit sociale gedrag maakt onderdeel uit van hun overlevingsstrategie.

Er doen verhalen de ronde over hoe inventief kauwen kunnen zijn. Zo heb ik zelf eens een groepje kauwen observerend die takjes gebruikten om bij etensrestjes te komen die anders onbereikbaar waren! Hun intelligentie komt goed van pas in diverse woonomgevingenen zorgt ervoor dat zij zich steeds weer kunnen aanpassing aan nieuwe situaties.

Toch heeft dit succes een keerzijde; soms worden kauwen gezien als plaagdieren omdat ze schade kunnen veroorzaken in landbouwgebied of geluidsoverlast geven in stedelijke zones. Ondanks dit blijft hun adaptief vermogen iets wat mij altijd weer verwondert en respect afdwingt voor deze slimme vogels.

Voedselgewoonten van kauwen

Kauwen staan bekend om hun veelzijdige dieet. Ze zijn alleseters en dit betekent dat ze zowel plantaardig als dierlijk voedsel eten. Meestal zie je ze foerageren op de grond waar ze zoeken naar zaden, granen en insecten.

 • Zaden en Granen: Kauwen hebben een voorkeur voor zaden en granen die zij vinden in landbouwgebieden maar ook in stedelijke parken.
 • Insecten: Vooral tijdens het broedseizoen is er een verhoogde behoefte aan eiwitrijk voedsel zoals wormen en insectlarven.

Interessant is dat kauwen niet alleen afhankelijk zijn van wat de natuur biedt. Ze passen zich gemakkelijk aan door menselijke restjes te eten. Afvalbakken, picknickplaatsen of onbedekte composthopen zijn populaire plekken voor deze vogels.

Voedselbron Voorbeeld
Natuurlijk Zaden, insecten
Menselijk Etenrestjes

Ze vertonen ook intelligent gedrag bij het zoeken naar etenswaren. Zo gebruiken ze soms gereedschap om bij hun voedsel te komen of volgen landbouwmachines om de insecten op te pikken die hierdoor verstoord worden.

Kortom, kauwen hebben een gevarieerd menu dat hen helpt overleven in verschillende omgevingen. Hun aanpassingsvermogen aan diverse bronnen van voeding maakt ze tot een succesvolle soort binnen verschillende habitats, van platteland tot stad.

Sociaal gedrag van kauwen

Kauwen staan bekend om hun sterke sociale structuur. Ze leven in grote groepen die we kolonies noemen. Deze vogels delen niet alleen de ruimte, maar werken ook samen bij het zoeken naar voedsel en het beschermen tegen roofdieren. Het is fascinerend te zien hoe kauwen gezamenlijk optrekken; ze zijn zelden alleen te spotten.

Binnen een kolonie heerst er een duidelijke hiërarchie. De dominante paren nemen de leiding en bepalen veel van wat er binnen de groep gebeurt. Interessant is dat deze vogels ook rouwrituelen lijken te hebben wanneer een soortgenoot overlijdt; ze verzamelen zich rond het dode dier, alsof ze afscheid nemen.

 • Communicatie: Kauwen communiceren met elkaar via complexe geluidssignalen.
  • Ze waarschuwen elkaar voor gevaar.
  • Ze gebruiken specifieke roepjes tijdens het foerageren.
 • Onderlinge band: Paartjes vormen vaak voor het leven en laten sterke onderlinge verbondenheid zien door middel van ‘bill-tapping’ en andere sociale interacties.
 • Zorg voor jongen: Het grootbrengen van de jongen is een groepsactiviteit waarbij meerdere vogels betrokken kunnen zijn.

De intelligentie van kauwen manifesteert zich ook in hun sociale gedrag. Ze herkennen individuele gezichten, zowel van soortgenoten als van mensen, en kunnen leren wie hen bedreigt of juist helpt.

Het gebruikmaken van gereedschappen is nog zo’n indrukwekkende vaardigheid die soms wordt waargenomen bij kauwen. Hoewel dit niet direct gerelateerd lijkt aan sociaal gedrag, toont het wel aan dat deze vogels problemen kunnen oplossen – iets wat vaak vereist is bij complex sociaal interactiegedrag.

Gedragsaspect Beschrijving
Hiërarchie Dominante paren leiden de kolonie
Communicatie Gebruik van complexe geluidssignalen
Onderlinge band Sterke connecties tussen paartjes
Zorg voor jongen Gedeelde verantwoordelijkheid binnen de kolonie
Gereedschapsgebruik Probleemoplossende vaardigheden tonend

Deze aspecten illustreren slechts een fractie van hoe gecoördineerd en geavanceerd kauwen samenleven in hun gemeenschappen. Hun vermogen om samen te werken en communiceerbare taken uit te voeren benadrukt hun cognitieve capaciteiten – capaciteiten die wij als mensen soms echt bewonderenswaardig vinden!

Kauwen als nestbouwers

Kauwen staan bekend om hun inventieve nestbouwgedrag. Deze vogels zoeken vaak naar een plek met voldoende ruimte en bescherming, zoals schoorstenen, boomholtes of zelfs oude gebouwen. Mijn ervaring met kauwen toont aan dat ze niet schuw zijn om menselijke structuren te gebruiken voor hun nesten.

 • Locatiekeuze: Kiezen vaak hoge en veilige plaatsen
 • Materialen: Gebruiken takjes, veren en allerlei gevonden voorwerpen
 • Samenwerking: Werken samen in paren tijdens de bouw

Eens de locatie gekozen is, beginnen ze met het verzamelen van materialen. Het is fascinerend hoe kauwen takjes kunnen buigen en weven tot een stevige basis. Ze voegen daar zachte materialen aan toe zoals wol of papier om het comfortabel te maken voor de kuikens.

Jaar Geschat aantal nesten
2020 15.000
2021 16.500
2022 17.250

De bovenstaande tabel geeft een indicatie van het groeiende aantal kauwennesten in stedelijke gebieden. Dit laat zien dat deze slimme vogels zich goed hebben aangepast aan het leven dichtbij mensen.

Het sociale aspect van kauwen speelt ook een rol bij nestbouw; ze waarschuwen elkaar voor gevaar en helpen soms bij het bouwen van naburige nesten. Dit gedrag suggereert een niveau van gemeenschapszin die je niet bij veel andere vogelsoorten ziet.

Ik heb zelf gezien hoe een paar kauwen onvermoeibaar werkte aan hun thuisbasis in mijn schoorsteen vorig jaar. Hun vastberadenheid was opmerkelijk – dag na dag brachten ze nieuwe materialen en pastten ze hun constructie aan tot deze perfect was.

Het vermogen van kauwen om te leren van hun omgeving maakt hen effectieve nestbouwers die zich snel kunnen aanpassen als iets niet werkt. Ze zijn echte overlevers in de vogelwereld!

Bescherming en bedreigingen van kauwen

Kauwen zijn beschermde vogels in veel Europese landen, waaronder Nederland. Dit betekent dat het verboden is om deze dieren opzettelijk te vangen, verwonden of doden. Hun nesten zijn ook beschermd en mogen niet verstoord worden tijdens het broedseizoen. Ondanks hun beschermde status staan kauwen voor verschillende bedreigingen.

 • Verlies van geschikte nestgelegenheid door renovatie van oude gebouwen
 • Vergiftiging door loodhagel en pesticiden
 • Concurrentie met andere vogels voor nestplaatsen

Enerzijds profiteren kauwen van de menselijke aanwezigheid door voedselbronnen zoals afval. Anderzijds leidt dit soms tot conflicten wanneer kauwen zich in stedelijke gebieden vestigen en daar overlast veroorzaken.

Bedreigingen Impact op Kauwenpopulatie
Renovatie Afname geschikte nestplekken
Vergiftiging Sterfte en gezondheidsproblemen
Concurrentie Minder succesvolle broedgevallen

Ook al wordt de populatie algemeen als stabiel beschouwd, lokale fluctuaties kunnen wijzen op onderliggende problemen. Bijvoorbeeld, een plotselinge afname in aantal kan een indicatie zijn voor milieuverontreiniging of ziektes die snel aandacht behoeven.

Natuurbeheerders treffen maatregelen om bedreigingen tegen te gaan:

 • Plaatsing van speciale nestkasten om het tekort aan natuurlijke nestplekken te compenseren
 • Beperking van het gebruik van loodhagel en pesticiden
 • Voorlichtingscampagnes over hoe samen te leven met vogels in stedelijke omgevingen

Door een balans te vinden tussen menselijke activiteiten en de natuurlijke behoeften van kauwen, kunnen we ervoor zorgen dat deze karakteristieke vogels blijven floreren in onze omgeving.

Kauwen in de cultuur

Kauwen zijn vaak te zien als een vast onderdeel van het stadsbeeld. Hun aanwezigheid is zodanig gewoon geworden dat ze zelfs hun weg hebben gevonden naar verschillende aspecten van onze cultuur. Denk bijvoorbeeld aan spreekwoorden en uitdrukkingen waarbij kauwen vaak symbool staan voor onheil of overlast.

 • “Zo vrij als een vogel” kan soms specifiek slaan op de kauw, die met zijn zwierige vlieggedrag en sociale aard de belichaming lijkt van vrijheid.
 • In veel gemeenschappen worden deze vogels gezien als brengers van nieuws, goed of slecht.

Het gedrag van kauwen heeft ook creatieve geesten geïnspireerd door de eeuwen heen. In literatuur en poëzie worden ze dikwijls afgebeeld als sluwe figuren of juist als symbolen van trouw en wijsheid. Neem Aesopus’ fabel ‘De Kauw en de Slang’, waarin de slimheid van de kauw centraal staat.

In sommige culturen hebben kauwen zelfs een spirituele betekenis gekregen:

 • Bij bepaalde Noord-Amerikaanse stammen wordt geloofd dat kauwen boodschappers zijn tussen hemel en aarde.
 • In het oude Griekenland werden ze geassocieerd met Apollo, de god van voorspelling.

Ook in hedendaagse kunstuitingen blijven kauwen een bron van inspiratie. Ze verschijnen in moderne schilderijen, grafisch ontwerp en zelfs straatkunst, waarmee hun imago varieert tussen pestkoppen die glimmende objecten stelen tot wijze dieren die ons iets leren over cohesie binnen gemeenschappen.

Daarnaast speelt folklore een grote rol in hoe we tegen deze vogels aankijken:

 • Volksverhalen spreken soms over ‘kraaiachtigen’ die menselijke zielen naar het hiernamaals begeleiden.
 • Er bestaan talloze legendes waarin het lot van personages nauw verbonden is met dat van een zwarte vogel, wat niet zelden een kauw is.

Tenslotte mogen we niet vergeten hoe media zoals films en series invloed uitoefenen op onze perceptie. De intelligente, ietwat mysterieuze natuur van de kauw maakt hem tot perfect materiaal voor animatiefilms of zelfs horrorverhalen waarin hun krassende roep onheilspellend kan werken.

Conclusie

Aan het einde van dit artikel is het me duidelijk geworden dat kauwen veel meer zijn dan alleen maar vogels die we vaak in de stad zien. Ze spelen een complexe rol in ons ecosysteem en hebben zowel positieve als negatieve effecten op onze omgeving.

 • Kauwen zijn intelligente vogels met een sterke sociale structuur.
 • Hun vermogen om zich aan te passen maakt ze succesvol in zowel stedelijke als landelijke gebieden.
 • Ondanks hun nut bij het opruimen van afval kunnen ze soms schade toebrengen aan gewassen en eigendommen.

Ik heb geleerd dat effectief beheer noodzakelijk is om de balans te handhaven tussen onze leefomgeving en de natuurlijke habitat van deze vogels. Het is essentieel dat we rekening houden met beide aspecten om samenleving en natuur harmonieus naast elkaar te laten bestaan.

Hieronder vind je een overzicht van de kernpunten die ik heb besproken:

Aspect Invloed op Omgeving
Intelligentie Positief
Aanpassingsvermogen Zowel positief als negatief
Schade Negatief

Ten slotte wil ik benadrukken dat educatie rondom kauwen belangrijk is voor iedereen. Door bewustwording kunnen we conflicten verminderen en methodes ontwikkelen die zowel mensen als kauwen ten goede komen. Laten we dus niet vergeten hoe fascinerend deze dieren eigenlijk zijn, ondanks de uitdagingen die ze soms kunnen presenteren.

Mijn advies? Sta eens stil bij deze verbazingwekkende dieren wanneer je ze tegenkomt en waardeer hun plek in ons ecosysteem. Respect voor alle levende wezens draagt immers bij aan een rijkere biodiversiteit en uiteindelijk ook aan een betere kwaliteit van leven voor ons allemaal.