Planten / Tips / Tuinen

Oorworm: Hoe Herken en Bestrijd Je Ze in de Tuin

De oorworm, beter bekend onder zijn wetenschappelijke naam Dermaptera, is een fascinerend insect met een aantal unieke kenmerken. Velen kennen dit diertje vanwege de tangachtige aanhangsels aan het achterlijf, die vaak ten onrechte worden aangeduid als gevaarlijk. In werkelijkheid zijn oorwormen onschadelijke wezens die zelfs nuttig kunnen zijn in tuinen omdat ze zich voeden met andere kleine insecten en plantenresten.

Mijn interesse in oorwormen begon toen ik ontdekte dat hun naam een mythe bevat: ze zouden namelijk in de oren van mensen kruipen om daar eieren te leggen. Dit is echter volledig onwaar; deze dieren prefereren donkere en vochtige plekken zoals onder rottend hout of stenen, waar ze overdag schuilen. Hun nachtelijke leefgewoontes helpen hen te overleven en dragen bij aan het natuurlijk evenwicht in onze tuinen.

Hoewel veel mensen een aversie hebben tegen deze kriebelende beestjes, wil ik graag wat licht werpen op hun rol binnen het ecosysteem. Oorwormen spelen namelijk niet alleen een rol als opruimers van detritus maar zijn ook belangrijk als prooi voor diverse vogels en zoogdieren. Hierdoor maken zij deel uit van de biodiversiteit die essentieel is voor onze natuurlijke omgeving.

Wat is een oorworm?

Een oorworm, ook wel bekend als de dermaptera, is een interessant insect dat je misschien weleens in je tuin bent tegengekomen. Deze kleine beestjes zijn makkelijk te herkennen aan hun lange, platte lichaam en de karakteristieke tang-achtige aanhangsels aan het einde van hun achterlijf. Ondanks wat hun naam doet vermoeden hebben ze niets met oren te maken; die mythe kan ik dus direct uit de wereld helpen.

Oorwormen spelen een rol in het ecosysteem als afvalopruimers en plantbeschermers. Ze voeden zich namelijk vaak met dode planten en dieren maar kunnen ook leven van kleine insecten zoals bladluizen. Daardoor dragen ze bij aan de gezondheid van onze tuinen. Hun voorkeur gaat uit naar een vochtige omgeving waardoor je ze vaak onder potten of stenen aantreft.

Interessant genoeg zijn er ongeveer 2.000 soorten oorwormen wereldwijd te vinden waarvan slechts enkele soorten schade toebrengen aan gewassen en planten. In Nederland kom je voornamelijk de ‘gewone’ oorworm tegen die eerder nuttig dan schadelijk is.

 • Voorbeeld van ecosysteemdienst:
  • Afvalverwerking
  • Plaagbestrijding

Niet alle oorwormsoorten leiden dezelfde levenswijze; sommigen kiezen ervoor om solitair te leven terwijl anderen juist in groepjes samenklitten. Dit gedrag hangt af van zowel de soort als de omgevingsfactoren.

Hieronder volgt nog wat informatie over deze intrigerende wezens:

Kenmerk Beschrijving
Lengte Meestal tussen 1 cm en 3 cm
Kleur Variërend van geelbruin tot zwart
Levensduur Kan oplopen tot één jaar
Voortplanting Eileggend, vaak honderden eitjes per keer

Hoewel mensen vaak huiverig zijn voor deze beestjes door hun ietwat griezelige uiterlijk, blijken ze dus eigenlijk heel nuttig te zijn!

Kenmerken van een oorworm

Oorwormen zijn fascinerende insecten en veel mensen herkennen ze aan hun tangachtige aanhangsels aan het achterlijf. Deze ‘tangen’, officieel cerci genoemd, worden door de oorworm gebruikt voor verdediging en tijdens de paring. Het interessante is dat je aan de vorm van deze cerci kan zien of je te maken hebt met een mannetje of vrouwtje; bij mannetjes zijn ze doorgaans gebogen terwijl ze bij vrouwtjes rechter zijn.

Deze kleine beestjes hebben een langwerpig lichaam dat varieert in lengte van ongeveer 1 tot 3 centimeter. Hun kleur kan variëren van lichtbruin tot zwart, waardoor ze goed gecamoufleerd zijn in hun natuurlijke omgeving. Wat veel mensen niet weten is dat oorwormen ook vleugels hebben! Ze bezitten een set korte lederachtige voorvleugels die hun kwetsbare achtervleugels beschermen die verrassend groot en complex gevouwen onder de voorvleugels liggen.

Een ander opmerkelijk kenmerk is dat sommige soorten oorwormen uitstekende moeders zijn, iets wat vrij zeldzaam is in het insectenrijk. Ze verzorgen hun eieren en zelfs na het uitkomen blijven ze nog een tijd voor de jonge nimfen zorgen.

 • Cerci: Tangachtige aanhangsels
  • Mannetjes: Gebogen
  • Vrouwtjes: Rechter
Lengte Kleur Vleugels
1-3 cm Lichtbruin tot zwart Korte lederachtige voorvleugels

Ondanks hun naam komen oorwormen eigenlijk vrijwel nooit in menselijke oren terecht; deze mythe komt voort uit oude volksverhalen. In werkelijkheid eten deze nachtdieren liever dode plantmaterialen en soms kleine insecten, waardoor ze nuttig kunnen zijn als natuurlijke plaagbestrijders in tuinen. Echter, als er geen andere voedselbronnen zijn, kunnen ze zich ook wel eens te goed doen aan jonge plantjes.

Mocht je nu denken overal oorwormpjes te zien kruipen dan weet je: dit ongewone maar uiterst nuttige beestje heeft meer bijzondere trekken dan op het eerste gezicht lijkt!

Leefgebied en voortplanting van de oorworm

Oorwormen zijn fascinerende insecten die je over de hele wereld kunt vinden. Ze hebben een voorkeur voor een vochtige omgeving wat maakt dat je ze vaak aantreft in tuinen, onder bloempotten of binnenin rottend hout. De beestjes zijn echter niet kieskeurig; sommigen leven zelfs in drogere gebieden zolang er maar genoeg schuilplaatsen zijn.

 • Tuinen
 • Onder bloempotten
 • Binnenin rottend hout
 • Droge gebieden met voldoende schuilplaatsen

Wat betreft hun voortplanting, oorwormmoeders tonen verrassend veel zorg voor hun nageslacht. Ze leggen eieren in nesten die ze fanatiek verdedigen en schoonhouden. Na het uitkomen blijven de jonge oorwormpjes nog een tijdje bij hun moeder tot ze volledig onafhankelijk zijn.

Deze zorgzame aard is uniek onder insecten:

 • Eieren worden gelegd en bewaakt door de moeder
 • Jonge oorwormpjes blijven bij moeder na uitkomen

Het aantal eieren dat een oorworm kan leggen varieert, maar gemiddeld gaat het om zo’n 20 tot 80 stuks per keer. Interessant genoeg kunnen sommige soorten zich ook ongeslachtelijk voortplanten via parthenogenese waarbij vrouwtjes nakomelingen produceren zonder mannetje.

Aantal eieren per legsel Voortplantingswijze
20 – 80 Seksueel en parthenogenese

In mijn eigen tuin heb ik wel eens waargemaakt hoe deze kleine diertjes zich razendsnel kunnen vermenigvuldigen wanneer de omstandigheden ideaal zijn. Het is werkelijk opmerkelijk hoe snel zo’n bescheiden levensvorm zich kan aanpassen en gedijt in diverse habitats wereldwijd!

Eten en gedrag van oorwormen

Oorwormen hebben een gevarieerd dieet dat voornamelijk bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal. Ze zijn opportunistische eters wat betekent dat ze bijna alles eten wat beschikbaar is. Hun voedselkeuzes omvatten:

 • Dode insecten en afval
 • Kleine levende insecten en larven
 • Algen, schimmels en mossen
 • Bladeren, bloemen, vruchten en plantensappen

Het interessante aan oorwormen is hun rol in het ecosysteem als natuurlijke plaagbestrijders. Ze helpen de populatie van bepaalde schadelijke insecten in toom te houden door deze als maaltijd te gebruiken.

Wat hun gedrag betreft hechten oorwormen veel waarde aan vochtige omgevingen omdat ze snel uitdrogen. Mijn ervaring is dat je ze vaak kunt vinden onder potten, stenen of organisch afval zoals bladerhopen waar ze overdag schuilen.

‘s Nachts worden oorwormen actief en gaan op zoek naar voedsel. Dit nachtelijke gedrag helpt hen te ontsnappen aan de aandacht van roofdieren die overdag jagen.

Sociaal gezien vertonen sommige soorten oorworm vrij complexe vormen van sociale interactie zoals broedzorg waarbij moederoorworm zorgt voor haar eieren en jonge nakomelingen tot ze zelfstandig kunnen overleven.

Eén bijzonder aspect van hun gedrag is de zelfamputatie of autotomie wanneer een oorworm zijn eigen achterlijf kan afwerpen om zichzelf te redden van predatoren. Dit vermogen benadrukt hoe goed aangepast deze diertjes zijn aan overleving in uiteindelijke situaties.

Al met al vormt het dieet samen met het adaptieve gedrag van de oorworm een cruciale factor voor hun succes in verschillende habitats wereldwijd.

Hoe oorwormen te bestrijden?

Oorwormen kunnen handig zijn in jouw tuin omdat ze zich voeden met andere insecten en dood plantmateriaal. Echter, als ze overlast veroorzaken, wil je misschien weten hoe je ze kunt bestrijden. Hier zijn een paar methodes die effectief kunnen zijn:

 • Natuurlijke vijanden aantrekken: Vogels en kippen zien oorwormen als een lekkernij. Door vogelhuisjes op te hangen of kippen te houden, kun je de populatie van oorwormen op een natuurlijke wijze verminderen.
 • Diatomeeënaarde strooien: Dit is een fijn poeder gemaakt van fossiele algen dat schadelijk is voor insecten zoals oorwormen. Strooi het rond de basis van planten waar je activiteit hebt gezien.
 • Gebruik van lokdozen: Je kunt eenvoudig zelf lokdozen maken door bloempotten te vullen met stro of hooi en deze omgekeerd in de tuin te plaatsen. Oorwormen zoeken graag beschutting en zullen zich verzamelen in de potten, waarna je ze gemakkelijk kunt verwijderen.

Vergeet niet dat preventie net zo belangrijk is bij het beheersen van plagen:

 • Water geven in de ochtend: Omdat oorwormen vochtige omstandigheden prefereren, kan water geven in de ochtend ervoor zorgen dat jouw tuin ‘s nachts minder vochtig is.
 • Regelmatige inspectie: Controleer regelmatig onder potten en andere mogelijke schuilplaatsen om een overpopulatie snel aan te pakken.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt meestal afgeraden omdat dit ook nuttige insectensoorten kan schaden en milieuvervuilend kan zijn. Kies daarom liever voor natuurlijke bestrijdingsmethodes die veiliger zijn voor jou, je tuin en het milieu.

Oorwurmmythes en feiten

Oorwormen zijn fascinerende insecten die vaak omgeven zijn door misvattingen. Misschien heb je wel eens gehoord dat ze in je oren kruipen om eitjes te leggen. Gelukkig is dit een MYTHE. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat oorwormen geen interesse hebben in menselijke oren. Ze zoeken liever donkere, vochtige plekken op zoals onder stenen of in de aarde.

 • Mythe: Oorwormen kruipen ‘s nachts in je oren.
 • Feit: Ze geven de voorkeur aan hun natuurlijke habitat.

Een andere veelvoorkomende mythe is dat oorwormen schadelijk zijn voor planten in je tuin. In werkelijkheid kunnen ze juist NUTTIG zijn omdat ze zich voeden met bladluizen en dode plantmaterialen. Dit maakt hen tot onbedoelde bondgenoten van de tuinier!

Voedselbron Nut voor tuin
Bladluizen Positief effect
Dode plantmaterialen Opruimwerk

Sommigen beweren ook dat oorwormbeten gevaarlijk zijn, maar het risico hierop is minimaal. Hun tangachtige achterlijf ziet er misschien bedreigend uit, maar deze wordt voornamelijk gebruikt ter verdediging en tijdens de paartijd, niet om mensen te bijten.

 • Zelden agressief naar mensen toe
 • Gebruiken tang meer voor eigen soort

We moeten echter niet vergeten dat overlast mogelijk is wanneer oorwormpopulaties groot worden. Dan kunnen ze zich soms toch aan jonge plantjes vergrijpen, wat leidt tot schade in de tuinbouw.

 • Balans tussen nut en schade moet behouden blijven
 • Overpopulatie kan leiden tot problematiek

Tot slot nog even dit: hoewel veel mensen denken dat alle insecticiden slecht zijn voor oorwormen, is er specifieke plaagbestrijding die hen spaart terwijl andere plagen worden aangepakt.

 • Selectieve insecticiden bestaan
 • Belangrijk om biologisch evenwicht te bewaren

Dus onthoud: niet alles wat je hoort over deze kleine beestjes klopt! Het loont altijd om FEITEN van FICTIE te onderscheiden als het gaat over onze zespotige vriendjes.

Conclusie

Mijn onderzoek naar de oorworm heeft veel interessante feiten aan het licht gebracht. Deze kleine, maar fascinerende insecten spelen een belangrijke rol in ons ecosysteem. Ondanks dat ze soms als ongedierte worden gezien, zijn oorwormen over het algemeen nuttige dieren die helpen bij de bestrijding van andere tuinplagen en bijdragen aan de afbraak van organisch materiaal.

 • Oorwormen hebben een voorkeur voor vochtige omgevingen
 • Ze zijn voornamelijk nachtactief
 • Hun dieet is divers: ze eten zowel plantmateriaal als kleinere insecten

Het is duidelijk geworden dat we oorwormen niet moeten onderschatten of verwaarlozen als onderdeel van onze biodiversiteit. Door hun natuurlijke gedrag kunnen ze een bondgenoot zijn voor iedere tuinier.

Wat betreft het bestrijden van oorwormen, raad ik aan om alleen in te grijpen wanneer er daadwerkelijk schade optreedt aan gewassen of jonge plantjes. Natuurlijke methodes zoals het plaatsen van aantrekkelijke schuilplaatsen kunnen dan uitkomst bieden om ze te vangen en elders uit te zetten.

Hierbij wil ik benadrukken:

 • Gebruik pesticiden alleen als laatste redmiddel
 • Overweeg alternatieve oplossingen die milieuvriendelijker zijn

Ik hoop dat mijn artikel je een nieuw perspectief heeft gegeven op deze intrigerende beestjes en je helpt om bewuste keuzes te maken in hoe je met hen omgaat in je eigen tuin of leefomgeving. Laten we samenwerken met de natuur, niet tegen haar.