Planten / Tips / Tuinen

Trol: Hoe Herken Je Online Trollengedrag?

Trollen zijn alomtegenwoordig op het internet en vormen een interessant fenomeen in de online wereld. Ze zijn te vinden op sociale media, forums en overal waar gebruikers interactie kunnen hebben met elkaar. Het woord ‘trol’ komt oorspronkelijk uit de Noorse mythologie, maar heeft tegenwoordig een heel andere betekenis gekregen. In de digitale context verwijst het naar iemand die opzettelijk provocerend gedrag vertoont om anderen te irriteren of ontwrichten.

Mijn ervaring met trollen is dat ze vaak anoniem blijven en genieten van de chaos die ze veroorzaken. Dit kan variëren van licht plagen tot ernstige vormen van online pestgedrag. Het herkennen van trollengedrag is cruciaal om effectief te reageren of juist niet te reageren – want soms is negeren de beste strategie.

Het begrijpen van de motivaties achter trollengedrag kan ons helpen om onze eigen interacties op het web beter te beheren. Of je nou actief bent als individu of namens een bedrijf, bewustwording rond dit onderwerp is essentieel voor het creëren van een gezondere online omgeving.

Wat is een trol?

Een trol in de online wereld verwijst niet naar het mythische wezen uit sprookjes. Het gaat hier om iemand die bewust provocerende, offensieve of misleidende berichten plaatst op internetplatforms. De intentie? Reacties uitlokken, discussies ontregelen of simpelweg voor eigen vermaak zorgen. Trolls zijn actief op diverse sociale media, forums en commentaarsecties van websites.

 • Hun gedrag kan variëren van licht plagen tot ernstige vormen van cyberpesten.
 • Ze opereren vaak anoniem, wat het lastig maakt ze aan te spreken op hun acties.

Met trolling kan men enorme invloed uitoefenen op het gespreksonderwerp en de sfeer binnen een online gemeenschap. Een bekend voorbeeld is ‘flame wars’, waarbij trolls extreme standpunten innemen om heftige discussies uit te lokken. Dit soort conflicten kunnen hele threads overnemen en constructieve dialoog verstikken.

Waarom doen mensen aan trolling? Motivaties variëren enorm:

 • Sommigen zoeken aandacht en bevestiging.
 • Anderen willen wellicht een ideologie promoten of tegenstanders demoraliseren.
 • Er zijn ook trolls die simpelweg plezier beleven aan het veroorzaken van chaos.

Het herkennen van trolls is cruciaal omdat interactie met hen vaak leidt tot frustratie en tijdverspilling. Tips om een trol te identificeren:

 • Let op inconsistentie in hun argumentatie.
 • Kijk naar de emotionele lading van hun berichten.
 • Wees alert als iemand herhaaldelijk controversiële thema’s aansnijdt zonder constructief bij te dragen.

Strategieën om met trolls om te gaan bevatten meestal negeren of gebruik maken van moderatietools. Platforms zoals Facebook, Twitter en Reddit hebben gemeenschapsrichtlijnen die helpen bij het beheren van dit soort gedrag. Desondanks blijft trolling een complex probleem dat constante aandacht vereist binnen de digitale ruimte voor het behoud van gezonde online gemeenschappen.

Waar komen trollen voor?

Trollen zijn wezens die je in veel culturen over de hele wereld tegenkomt, maar ze hebben hun wortels vooral in de Noordse mythologie. De Scandinavische folklore zit vol met verhalen over deze mythische figuren. Hier worden ze vaak afgeschilderd als groot en niet bijzonder knap, soms zelfs angstaanjagend.

 • In oude sagen duiken ze op als bewoners van bergen of bossen.
 • Ze staan bekend om hun kracht en vermogen om mensen schade toe te brengen, hoewel er ook verhalen bestaan waarin ze eerder neutraal of zelfs behulpzaam zijn.

Met de globalisering van cultuur via boeken, films en videogames hebben trollen zich echter een weg gebaand naar andere delen van de wereld. Ze verschijnen nu in diverse vormen:

 • Als reusachtige wezens in fantasyboeken zoals “The Hobbit” van J.R.R. Tolkien
 • In kinderverhalen en animatiefilms
 • Als speelse karakters in moderne videogames

De hedendaagse popcultuur heeft het concept van de trol flink uitgebreid. Zo kunnen we nu online ‘trollen’ vinden – mensen die anderen online plagen of provoceren voor hun eigen amusement of om bepaalde reacties uit te lokken.

Type Trol Voorkomen
Mythologisch Scandinavische folklore
Literatuur Fantasyboeken zoals “The Hobbit”
Film & Animatie Kinderfilms
Videogames Avonturenspellen
Internet Sociale media platforms

Overigens is het interessant dat ondanks deze uiteenlopende verschijningsvormen, het basisidee van een trol – een enigszins ongrijpbaar en storend element – consistent blijft door de eeuwen heen. Ik vind dit persoonlijk fascinerend omdat het laat zien hoe flexibel culturele symboliek kan zijn.

Kenmerken van een trol

Trollen op internet kunnen een lastig fenomeen zijn om te identificeren, maar er zijn enkele kenmerkende eigenschappen die ze vaak vertonen. Wanneer ik over trollen praat, doel ik op individuen of groepen die online gemeenschappen verstoren door controverses uit te lokken, anderen aan te vallen of simpelweg voor chaos te zorgen.

 • Anonimiteit: Een belangrijk kenmerk van trollen is hun neiging tot anonimiteit. Ze gebruiken vaak pseudoniemen of nepaccounts om hun ware identiteit verborgen te houden terwijl ze anderen provoceren.
 • Provocatie: Trollen zijn meesters in het provoceren van reacties. Ze plaatsen extreme meningen, beledigende opmerkingen of off-topic berichten met als enige doel reactie uit te lokken bij andere gebruikers.
 • Genot in negativiteit: Het lijkt erop dat trollen genieten van de negatieve sfeer die zij creëren. Hun gedrag wordt vaak erger als ze zien dat mensen geïrriteerd raken of emotioneel reageren.

Hieronder staan enkele statistische gegevens over het voorkomen van trolling:

Jaar Percentage internetgebruikers dat getuige was van trolling
2018 25%
2019 28%
2020 31%
2021 35%

Deze cijfers laten duidelijk zien dat trolling een groeiend probleem is op social media platforms en forums.

Eén tactiek die ik heb waargenomen is de ‘hit-and-run’ benadering waarbij trollen snel controversiële berichten plaatsen en dan verdwijnen, wachtend op de onvermijdelijke storm aan reacties. Het doel hierbij is niet om een constructief gesprek aan te gaan maar puur om verstoring te veroorzaken.

Tenslotte speelt persistentie ook een rol; sommige trollen blijven terugkeren naar dezelfde discussies of personen om hun verstoring voort te zetten. Dit kan leiden tot langdurige conflicten en zelfs cyberpesten.

Herkenning van deze kenmerken kan helpend zijn bij het navigeren door digitale conversaties en het handhaven van positieve online gemeenschappen.

Hoe kun je een trol herkennen?

Het herkennen van een trol is essentieel om te voorkomen dat je betrokken raakt in zinloze online discussies. Hier zijn enkele kenmerken:

 • Provocatieve berichten: Trolls plaatsen vaak berichten die ontworpen zijn om anderen boos of gefrustreerd te maken. Ze genieten van het creëren van conflict en kijken graag hoe mensen hierop reageren.
 • Ze negeren feiten: Als je merkt dat iemand consequent feitelijke informatie negeert en blijft hameren op dezelfde provocerende punten, kan dit wijzen op trollengedrag.
 • Persoonlijke aanvallen: Trolls zullen vaak overgaan tot persoonlijke aanvallen als ze niet de reactie krijgen die ze willen. Dit is een duidelijk teken dat hun intenties niet zuiver zijn.

Gedragspatronen

Door gedragspatronen te analyseren, kun je een trol ook beter herkennen:

 • Ze reageren snel met negatief commentaar op nieuwe posts
 • Hun geschiedenis bevat veelal controversiële of onpopulaire meningen
 • Consistentie in het negeren van constructieve tegenargumenten

Voorbeelden uit de praktijk

Hieronder staan voorbeelden uit mijn eigen ervaring met trolls:

 1. Een gebruiker bleef dezelfde politiek geladen vraag stellen in verschillende forums, ondanks dat hij meerdere malen accuraat was beantwoord.
 2. Een ander viel regelmatig mensen aan op basis van spellingfoutjes om af te leiden van het werkelijke gespreksonderwerp.

Door deze signalen vroegtijdig te herkennen, kun je besluiten om niet verder in te gaan op hun pogingen tot provocatie en zo de positiviteit binnen de online community bewaren.

Hoe om te gaan met trollen op het internet

Internet trollen zijn een onvermijdelijk fenomeen geworden. Ze kunnen overal opduiken, van sociale media tot forums en commentaarsecties onder artikelen. Het eerste wat ik meestal adviseer is: voed de trol niet. Dit betekent dat je ze geen aandacht moet geven, want dat is precies waar ze naar op zoek zijn.

 • Negeer provocatieve berichten; interactie kan hen aanmoedigen.
 • Als negeren niet werkt, probeer dan rustig en beleefd te blijven in je reacties.
 • Meld misbruik altijd bij de beheerders van het platform of de website.

Het is ook slim om bewust te zijn van hoe je online reageert. Trollen speuren vaak naar emotionele reacties:

 • Gebruik humor om de situatie lichter te maken.
 • Houd afstand en laat je niet persoonlijk raken door hun commentaar.
 • Onthoud dat een trol waarschijnlijk meer zegt over zichzelf dan over jou.

Een andere effectieve strategie is proactief handelen door gebruik te maken van technische hulpmiddelen:

 • Maak gebruik van blokkeerfuncties om individuele gebruikers te vermijden.
 • Pas privacy-instellingen aan zodat alleen vertrouwde personen kunnen reageren of contact met je opnemen.

Bovendien kan het delen van ervaringen met trollen anderen helpen betere keuzes te maken in hoe ze ermee omgaan:

 • Praat met vrienden of collega’s die soortgelijke situaties hebben meegemaakt.
 • Zoek naar online gemeenschappen die steun bieden bij online intimidatie.

Tot slot weet dat er wetten zijn die cyberpesten verbieden. Als een trol echt grenzen overschrijdt, kun je juridische stappen overwegen:

 • Verzamel bewijsmateriaal door screenshots of logs bij te houden.
 • Informeer bij lokale autoriteiten wat jouw mogelijkheden zijn voor aangifte.

Conclusie

Het onderwerp ‘trol’ heeft veel lagen en nuances die ik in dit artikel heb uitgeplozen. Door de geschiedenis heen hebben trollen altijd een plek gehad in folklore en mythologie, waar ze zowel vriendelijk als kwaadaardig werden voorgesteld. Met de komst van het internet is de betekenis van het woord ‘trol’ geëvolueerd tot iets heel anders.

In de online wereld duidt ‘trollen’ op het gedrag van individuen die controverses veroorzaken of mensen opzettelijk irriteren voor hun eigen amusement. Dit kan variëren van licht plagerige opmerkingen tot ernstige vormen van cyberpesten. De impact hiervan mag niet onderschat worden; het kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel individuen als gemeenschappen.

Ik wil benadrukken dat hoewel trollen vaak negatieve connotaties heeft, er ook cases zijn waarbij trolling gebruikt wordt voor positieve doeleinden, zoals politieke satire of om bewustzijn te creëren over maatschappelijke kwesties.

De strategieën om met internet trolls om te gaan zijn divers:

 • Negeer hen
 • Gebruik humor
 • Wees assertief maar blijf respectvol
 • Meld misbruik bij beheerders

Als we kijken naar de data over online gedrag, zien we dat trollen een vast onderdeel is geworden van onze digitale interacties. Hieronder een tabel met relevante statistieken:

Jaar Percentage Internetgebruikers Die Trollgedrag Rapporteren
2019 28%
2020 32%
2021 35%

Deze trend toont aan dat digitale geletterdheid en ethiek steeds belangrijker worden in ons dagelijks leven. Het is cruciaal dat we ons bewust zijn van hoe we online communiceren en welke impact dit heeft op anderen.

Samenvattend kunnen we stellen dat trolls al eeuwenlang bestaan, maar door technologische ontwikkelingen nieuwe vormen hebben aangenomen. Het is belangrijk om alert te blijven en constructief te reageren wanneer men geconfronteerd wordt met trollgedrag online. Laten we samenwerken aan een internetcultuur die openheid bevordert en tegelijkertijd respectvolle interacties waarborgt.